quà tặng trang trí khác

Tượng Daikokuten bằng gốm
Tượng Daikokuten bằng gốm
Tượng Daikokuten bằng sắt
Tượng Daikokuten bằng sắt
[ĐN01] Đèn bàn Tataro
[ĐN01] Đèn bàn Tataro
[TMM01] Tượng Thất Phúc Thần Nhật Bản
[TMM01] Tượng Thất Phúc Thần Nhật Bản
[ĐN02] Đèn ngủ Tataro
[ĐN02] Đèn ngủ Tataro
[MS: Q518] Tượng quạt Uchiwa
[MS: Q518] Tượng quạt Uchiwa
[MS: TCM001] Cú mèo may mắn
[MS: TCM001] Cú mèo may mắn