Chia sẻ lên:
[MS: LDS06] Mèo lật đật Maneki Neko

[MS: LDS06] Mèo lật đật Maneki Neko

Nơi sản xuất:
Nhật Bản
Giá sản phẩm:
120.000 VNĐ
Đặt hàng tối thiểu:
1 sản phẩm
Giao hàng/ thời gian:

Mô tả chi tiết

[MS: LDS06] Mèo lật đật Maneki Neko

Mèo Maneki Neko lật đật thể hiện tinh thần kiên trì, bất diệt ..

KT: cao 5cm x ngang 4cm

Chiêu tài bình an cho gia chủ, được làm bằng gốm sứ

Xem thêm các sản phẩm liên quan
[MS: LD290H] Mèo lật đật Maneki Neko
[MS: LD290H] Mèo lật đật Maneki Neko
[MS: LD291Đ] Mèo lật đật Maneki Neko
[MS: LD291Đ] Mèo lật đật Maneki Neko
[MS: LD292L] Mèo lật đật Maneki Neko
[MS: LD292L] Mèo lật đật Maneki Neko
[MS: LD293V] Mèo lật đật Maneki Neko
[MS: LD293V] Mèo lật đật Maneki Neko
[MS: LD294C] Mèo lật đật Maneki Neko
[MS: LD294C] Mèo lật đật Maneki Neko
[MS: LD295X] Mèo lật đật Maneki Neko
[MS: LD295X] Mèo lật đật Maneki Neko
[MS: LD297T] Mèo lật đật Maneki Neko
[MS: LD297T] Mèo lật đật Maneki Neko
[MS: LDG01] Mèo lật đật Maneki Neko
[MS: LDG01] Mèo lật đật Maneki Neko
[MS: LDG02] Mèo lật đật Maneki Neko
[MS: LDG02] Mèo lật đật Maneki Neko
[MS: LDS01] Mèo lật đật Maneki Neko
[MS: LDS01] Mèo lật đật Maneki Neko
[MS: LDS02] Mèo lật đật Maneki Neko
[MS: LDS02] Mèo lật đật Maneki Neko
[MS: LDS03] Mèo lật đật Maneki Neko
[MS: LDS03] Mèo lật đật Maneki Neko
[MS: LDS04] Mèo lật đật Maneki Neko
[MS: LDS04] Mèo lật đật Maneki Neko
[MS: LDS05] Mèo lật đật Maneki Neko
[MS: LDS05] Mèo lật đật Maneki Neko
[MS: LDS06] Mèo lật đật Maneki Neko
[MS: LDS06] Mèo lật đật Maneki Neko
Mèo lật đật Maneki Neko
Mèo lật đật Maneki Neko
[MS: LDS07] Mèo lật đật Maneki Neko
[MS: LDS07] Mèo lật đật Maneki Neko