Chia sẻ lên:
[MS: MT01] Mèo Vẫy Tay dùng năng lượng mặt trời

[MS: MT01] Mèo Vẫy Tay dùng năng lượng mặt trời

Nơi sản xuất:
Trung Quốc
Giá sản phẩm:
420000 VNĐ
Đặt hàng tối thiểu:
1

Mô tả chi tiết

 [MS: MT01] Mèo Vẫy Tay Maneki Neko 
Mèo chiêu tài vẫy tay dùng năng lượng mặt trời
KT:10cm x 10cm


Một tay vẫy có dòng chữ "đón lộc rước phúc" mang lại tài lộc . Một tay cầm vợt mang may mắn. Hình ảnh của hồ lô mang ý nghĩa về tuổi thọ và sức khỏa cho gia chủ.

Xem thêm các sản phẩm liên quan
[MNL1] Mèo năng lượng Maneki Neko
[MNL1] Mèo năng lượng Maneki Neko
[MNL2] Mèo năng lượng Maneki Neko
[MNL2] Mèo năng lượng Maneki Neko
[MNL3] Búp bê Kokeshi
[MNL3] Búp bê Kokeshi
[MNL4] Búp bê Kokeshi
[MNL4] Búp bê Kokeshi
[MNL5] Búp bê Kokeshi
[MNL5] Búp bê Kokeshi
[MNL6] Mèo năng lượng Maneki Neko
[MNL6] Mèo năng lượng Maneki Neko
[MNL7] Mèo năng lượng Maneki Neko
[MNL7] Mèo năng lượng Maneki Neko
[MNL8] Mèo năng lượng Maneki Neko
[MNL8] Mèo năng lượng Maneki Neko
[MNL9] Mèo năng lượng Maneki Neko
[MNL9] Mèo năng lượng Maneki Neko
[MNL10] Mèo năng lượng Maneki Neko
[MNL10] Mèo năng lượng Maneki Neko
[MNL11] Mèo năng lượng Maneki Neko
[MNL11] Mèo năng lượng Maneki Neko
[MNL12] Mèo năng lượng Maneki Neko
[MNL12] Mèo năng lượng Maneki Neko
[MNL13] Mèo năng lượng Maneki Neko
[MNL13] Mèo năng lượng Maneki Neko
[MNL14] Mèo năng lượng Maneki Neko
[MNL14] Mèo năng lượng Maneki Neko
[MNL15] Mèo năng lượng Maneki Neko
[MNL15] Mèo năng lượng Maneki Neko
[MNL16] Mèo năng lượng Maneki Neko
[MNL16] Mèo năng lượng Maneki Neko
[MNL17] Mèo năng lượng Maneki Neko
[MNL17] Mèo năng lượng Maneki Neko
[MNL18] Mèo năng lượng Maneki Neko
[MNL18] Mèo năng lượng Maneki Neko
[MNL19] Mèo năng lượng Maneki Neko
[MNL19] Mèo năng lượng Maneki Neko
[MNL20] Mèo năng lượng Maneki Neko
[MNL20] Mèo năng lượng Maneki Neko
[MNL21] Mèo năng lượng Maneki Neko
[MNL21] Mèo năng lượng Maneki Neko
[MNL22] Mèo năng lượng Maneki Neko
[MNL22] Mèo năng lượng Maneki Neko
[MNL23] Mèo năng lượng Maneki Neko
[MNL23] Mèo năng lượng Maneki Neko
[MNL24] Mèo năng lượng Maneki Neko
[MNL24] Mèo năng lượng Maneki Neko
[MNL25] Mèo năng lượng Maneki Neko
[MNL25] Mèo năng lượng Maneki Neko
[MNL26] Mèo năng lượng Maneki Neko
[MNL26] Mèo năng lượng Maneki Neko
[MNL27] Mèo năng lượng Maneki Neko
[MNL27] Mèo năng lượng Maneki Neko
[MNL28] Mèo năng lượng Maneki Neko
[MNL28] Mèo năng lượng Maneki Neko
[MNL29] Mèo năng lượng Maneki Neko
[MNL29] Mèo năng lượng Maneki Neko
[MNL30] Mèo năng lượng Maneki Neko
[MNL30] Mèo năng lượng Maneki Neko
[MNL31] Mèo năng lượng Maneki Neko
[MNL31] Mèo năng lượng Maneki Neko
[MS: MT01] Mèo Vẫy Tay dùng năng lượng mặt trời
[MS: MT01] Mèo Vẫy Tay dùng năng lượng m...
[MS: MT02] Mèo Vẫy Tay dùng năng lượng mặt trời
[MS: MT02] Mèo Vẫy Tay dùng năng lượng m...
[MS: MT03] Mèo Vẫy Tay dùng năng lượng mặt trời
[MS: MT03] Mèo Vẫy Tay dùng năng lượng m...
[MS: MT04] Mèo Vẫy Tay dùng năng lượng mặt trời
[MS: MT04] Mèo Vẫy Tay dùng năng lượng m...
[MS: MT05] Mèo Vẫy Tay dùng năng lượng mặt trời
[MS: MT05] Mèo Vẫy Tay dùng năng lượng m...
[MS: MT06] Mèo Vẫy Tay dùng năng lượng mặt trời
[MS: MT06] Mèo Vẫy Tay dùng năng lượng m...
Mèo năng lượng Maneki Neko
Mèo năng lượng Maneki Neko
[MNL36] Mèo năng lượng Maneki Neko
[MNL36] Mèo năng lượng Maneki Neko
[MNL32] Mèo năng lượng Maneki Neko
[MNL32] Mèo năng lượng Maneki Neko
[MNL33] Mèo năng lượng Maneki Neko
[MNL33] Mèo năng lượng Maneki Neko
[MNL34] Mèo năng lượng Maneki Neko
[MNL34] Mèo năng lượng Maneki Neko
[MNL35] Mèo năng lượng Maneki Neko
[MNL35] Mèo năng lượng Maneki Neko
[MNL37] Mèo năng lượng Maneki Neko
[MNL37] Mèo năng lượng Maneki Neko