Chia sẻ lên:
[MS:CC4] Chậu cây mini

[MS:CC4] Chậu cây mini

Nơi sản xuất:
Nhật Bản
Giá sản phẩm:
120.000 VNĐ
Đặt hàng tối thiểu:
1 sản phẩm
Giao hàng/ thời gian:

Mô tả chi tiết

CHẤT LIỆU: GỐM SỨ

KÍCH THƯỚC: CAO 10CM

 SẢN PHẨM BAO GỒM CẢ HẠT GIỐNG, ĐẤT TRỒNG

-

HẠT GIỐNG: DÂU TÂY, BẠC HÀ, HÚNG QUẾ, CỎ MAY MẮN

CHẬU TRỒNG CÂY TỰ TƯỚI SẼ LÀ MÓN QUÀ TẶNG ĐÁNG YÊU CHO NHỮNG AI YÊU CÂY CỎ. MỘT GÓC NHỎ CHO KHÔNG GIAN THÊM PHẦN TƯƠI XINH.

Xem thêm các sản phẩm liên quan
[MS:CC1] Chậu cây mini
[MS:CC1] Chậu cây mini
[MS:CC2] Chậu cây mini
[MS:CC2] Chậu cây mini
[MS:CC3]
[MS:CC3]
[MS:CC4] Chậu cây mini
[MS:CC4] Chậu cây mini
[MS:CC5] Chậu cây mini
[MS:CC5] Chậu cây mini
[MS:CC6] Chậu cây mini
[MS:CC6] Chậu cây mini
[MS:CC7] Chậu cây mini
[MS:CC7] Chậu cây mini
[MS:CC8] Chậu cây mini
[MS:CC8] Chậu cây mini
[MS:CC9] Chậu cây mini
[MS:CC9] Chậu cây mini
[MS:CC10] Chậu cây mini
[MS:CC10] Chậu cây mini
[MS:CC11] Chậu cây mini
[MS:CC11] Chậu cây mini
[MS:CC12] Chậu cây mini
[MS:CC12] Chậu cây mini
[MS:CC13] Chậu cây mini
[MS:CC13] Chậu cây mini
[MS:CC14] Chậu cây mini
[MS:CC14] Chậu cây mini
[MS:CC15] Chậu cây mini
[MS:CC15] Chậu cây mini
[MS:CC16] Chậu cây mini
[MS:CC16] Chậu cây mini
[MS:CC17] Chậu cây mini
[MS:CC17] Chậu cây mini
[MS:CC18] Chậu cây mini
[MS:CC18] Chậu cây mini
[MS:CC19] Chậu cây mini
[MS:CC19] Chậu cây mini
[MS:CC20] Chậu cây mini
[MS:CC20] Chậu cây mini
[MS:CC21] Chậu cây mini
[MS:CC21] Chậu cây mini
[MS:CC22] Chậu cây mini
[MS:CC22] Chậu cây mini
[MS:CC23] Chậu cây mini
[MS:CC23] Chậu cây mini
[MS:CC24] Chậu cây mini
[MS:CC24] Chậu cây mini
[MS:CC25] Chậu cây mini
[MS:CC25] Chậu cây mini
[MS:CC26] Chậu cây mini
[MS:CC26] Chậu cây mini
[MS:CC27] Chậu cây mini
[MS:CC27] Chậu cây mini
[MS:CC28] Chậu cây mini
[MS:CC28] Chậu cây mini
[MS:CC29] Chậu cây mini
[MS:CC29] Chậu cây mini
[MS:CC30] Chậu cây mini
[MS:CC30] Chậu cây mini
[MS:CC31] Chậu cây mini
[MS:CC31] Chậu cây mini
[MS:CC32] Chậu cây mini
[MS:CC32] Chậu cây mini
[MS:CC33] Chậu cây mini
[MS:CC33] Chậu cây mini
[MS:CC34] Chậu cây mini
[MS:CC34] Chậu cây mini