Chia sẻ lên:
[MS:CC34] Chậu cây mini

[MS:CC34] Chậu cây mini

Nơi sản xuất:
Nhật Bản
Giá sản phẩm:
180.000 VNĐ
Đặt hàng tối thiểu:
1 sản phẩm
Giao hàng/ thời gian:

Mô tả chi tiết

CHẤT LIỆU: THỦY TINH, INOX

KÍCH THƯỚC: CAO 13.5CM, ĐƯỜNG KÍNH 7CM

SẢN PHẨM BAO GỒM CẢ HẠT GIỐNG, ĐẤT TRỒNG

-

HẠT GIỐNG: DÂU TÂY, BẠC HÀ, HÚNG QUẾ, CỎ MAY MẮN

-

CHẬU TRỒNG CÂY THỦY TINH TỰ TƯỚI SẼ LÀ MÓN QUÀ TẶNG ĐÁNG YÊU CHO NHỮNG AI YÊU CÂY CỎ. MỘT GÓC NHỎ CHO KHÔNG GIAN THÊM PHẦN TƯƠI XINH.

Xem thêm các sản phẩm liên quan
[MS:CC1] Chậu cây mini
[MS:CC1] Chậu cây mini
[MS:CC2] Chậu cây mini
[MS:CC2] Chậu cây mini
[MS:CC3]
[MS:CC3]
[MS:CC4] Chậu cây mini
[MS:CC4] Chậu cây mini
[MS:CC5] Chậu cây mini
[MS:CC5] Chậu cây mini
[MS:CC6] Chậu cây mini
[MS:CC6] Chậu cây mini
[MS:CC7] Chậu cây mini
[MS:CC7] Chậu cây mini
[MS:CC8] Chậu cây mini
[MS:CC8] Chậu cây mini
[MS:CC9] Chậu cây mini
[MS:CC9] Chậu cây mini
[MS:CC10] Chậu cây mini
[MS:CC10] Chậu cây mini
[MS:CC11] Chậu cây mini
[MS:CC11] Chậu cây mini
[MS:CC12] Chậu cây mini
[MS:CC12] Chậu cây mini
[MS:CC13] Chậu cây mini
[MS:CC13] Chậu cây mini
[MS:CC14] Chậu cây mini
[MS:CC14] Chậu cây mini
[MS:CC15] Chậu cây mini
[MS:CC15] Chậu cây mini
[MS:CC16] Chậu cây mini
[MS:CC16] Chậu cây mini
[MS:CC17] Chậu cây mini
[MS:CC17] Chậu cây mini
[MS:CC18] Chậu cây mini
[MS:CC18] Chậu cây mini
[MS:CC19] Chậu cây mini
[MS:CC19] Chậu cây mini
[MS:CC20] Chậu cây mini
[MS:CC20] Chậu cây mini
[MS:CC21] Chậu cây mini
[MS:CC21] Chậu cây mini
[MS:CC22] Chậu cây mini
[MS:CC22] Chậu cây mini
[MS:CC23] Chậu cây mini
[MS:CC23] Chậu cây mini
[MS:CC24] Chậu cây mini
[MS:CC24] Chậu cây mini
[MS:CC25] Chậu cây mini
[MS:CC25] Chậu cây mini
[MS:CC26] Chậu cây mini
[MS:CC26] Chậu cây mini
[MS:CC27] Chậu cây mini
[MS:CC27] Chậu cây mini
[MS:CC28] Chậu cây mini
[MS:CC28] Chậu cây mini
[MS:CC29] Chậu cây mini
[MS:CC29] Chậu cây mini
[MS:CC30] Chậu cây mini
[MS:CC30] Chậu cây mini
[MS:CC31] Chậu cây mini
[MS:CC31] Chậu cây mini
[MS:CC32] Chậu cây mini
[MS:CC32] Chậu cây mini
[MS:CC33] Chậu cây mini
[MS:CC33] Chậu cây mini
[MS:CC34] Chậu cây mini
[MS:CC34] Chậu cây mini